Hvordan og hvorfor læses ugeaviserne

Instrumentalitetsanalysen beskriver, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor danskerne læser ugeaviserne. Resultaterne gennemgås i denne rapport.

Undersøgelsen viser, at ugeaviserne typisk læses…

  • Flere gange om ugen (pr. eksemplar)
  • I temmelig lang tid
  • Mestendels tirsdag og onsdag
  • I stor udstrakthed
  • Hjemme, alene, og/eller sammen med familie
  • Fordi… ugeaviserne dækker et særligt instrumentalitetsbehov
  • Fordi… ugeaviserne ”leverer varen” i konkurrencen med andre medier