Mediernes Effektivitet - ROI 2

Pas på med at overvurdere digitale medier

Annoncører bør holde øje med, om deres mediaplan nu også rammer den optimale balance mellem online og offline. Balancen påvirker det fremtidige afkast, viser ny analyse.

Mange annoncører flytter sig mod de digitale medier, men det er værd at holde et skarpt fokus på mediaplanens balance mellem online og offline.

Det viser en ny undersøgelse af ROI og afkast på tværs af alle medier, udført af analysevirksomheden Data Intelligence for De Lokale Ugeaviser A/S.

Online er her alle digitale metoder og medier, mens offline medier dækker over tv, aviser, lokale ugeaviser, radio, magasiner, m.m.

”Det kan godt betale sig for annoncører at se bort fra den digitale hype og rette et kritisk blik på balancen mellem digital og andre medier,” siger direktør og partner Jesper Dam Nielsen, Data Intelligence. 

Data Intelligence dokumenterer, at der med fordel kan flyttes mediakroner fra digitale aktiviteter (især Display) til print og radio. En om-allokering øger typisk den mediaskabte profit.

Det indgår i beregningerne, at digitale medier ofte indebærer, at annoncørerne ender med at skyde meget smalt - men også meget dyrt målt pr. eksponering, påpeger Jesper Dam Nielsen videre.

Hvad er den rette balance?

De nye beregninger rejser et aktuelt og afgørende spørgsmål om annoncørernes mediestrategier:

”Hvad er den rette balance mellem online og offline, der sikrer både en optimal ROI og afkast”? spørger direktør Lars Winther, De Lokale Ugeaviser.

Ifølge Data Intelligences data bør der i gennemsnit ikke allokeres mere end 20-40% af budgettet til digitale aktiviteter, når målsætningen er at maximere både ROI og afkast.

”Det er helt ny viden på annoncemarkedet og en påmindelse om, at annoncører med fordel kan fastholde offline medier på mediaplanen, herunder printmedier som dagblade, lokale ugeaviser eller andre,” siger Lars Winther.

Analysen af ROI-databasen viser, at der for en række annoncører opstår problemer med at få digitale medier til at levere effekter på samme niveau, som annoncørerne tidligere har set

Det ses blandt andet, at flere digitale media performer under gennemsnittet på ROI – det gælder for Social, Web TV og Display – samtidig med at flere digitale media er udfordret på at skabe tilstrækkelig effekt.

    

Offline medier garanterer Brandstyrke

Brandstyrke over tid betegnes ofte som den ”bløde” ROI, og den er også afhængig af offline-mediernes effekt.

”Der er store udfordringer for annoncører, som udelukkende eller næsten udelukkende bruger digitale medier, da de vil have svære ved at opbygge, styrke og vedligeholde deres Brandstyrke,” konkluderer Data Intelligence i deres rapport baseret på deres Brand KPI-database.

Data Intelligence dokumenterer via sin database, at offline medier er de mest effektive til at drive de analyserede Brand KPI’ere. TV-mediet fremstår som den stærkeste mediagruppe, efterfulgt af Print og øvrige medier.

For yderligere oplysninger kontakt din faste konsulent   

Om Data Intelligence

Analysevirksomheden Data Intelligence er et selvstændigt forretningsområde under GroupM.

Beregningerne her vedrører 2015-16 og er funderet i Data Intelligences omfattende ROI database. 

Data Intelligence har mere end 10 års viden om medieeffekter målt på ROI og profit.

Data er funderet i resultater fra mere end 700 danske salgsmodeller. Databasen er primært repræsenteret ved mellem-  og store annoncører.


Læs mere her: