Mediernes Værdi og Rolle i Købsrejsen

De Lokale Ugeavisers nye store undersøgelse ”Mediernes værdi i købsrejsen” er den seneste i rækken af tiltag i videns-strategien om at belyse mediernes værdi - herunder naturligvis lokale ugeaviser.

Undersøgelsen afdækker 2 hovedområder, dels en opdatering af de seneste ROI-tal (Return On Investment), der er udarbejdet af Data Intelligence. Dels en omfattende afdækning af de faktorer, der ligger bag ROI-tallene – med fokus på kvaliteten i eksponeringen udarbejdet af Marketminds.

Mediernes Rolle

ROI undersøgelsen afdækker mediernes performance og evne til at genere et afkast ud fra 2 hovedområder:

  1. Short og medium term

Hvor den omfatter optimeringen af salg og kampagner, belyst via ROI, da marketingaktiviteter handler dels om at drive salg på kort sigt og maksimere afkastet (ROI) af aktuelle kampagner og kort sigtede investeringer

Effekten pr. mediekanal optimeres via salgsmodeller og ROI-beregninger.

  1. Long term

Optimering af Brand performance og basesalg

Marketing handler også om på langt sigt at opbygge og vedligeholde brand, skabe prøvekøb og fører til øget loyalitet, og som vil hæve virksomhedernes basesalg, hvor undersøgelser byder på indsigter om mediernes evne til det.

 

Konsulentvirksomheden Marketminds har undersøgt mediernes påvirkning og rolle (Influens) i købsrejsen.

Påvirkning og rolle (Influens) er i undersøgelsen defineret som Mediernes værdi og rolle målt i forhold til hvert medies evne til at påvirke forbrugeren i købsrejsen fra, at der skabes opmærksomhed om et produkt til forbrugeren vælger at købe produktet i en bestemt butik

Undersøgelsen omfatter brancherne Dagligvarer og Gør det selv, hvor følgende medier indgår TV, Radio, Bannerreklamer, Outdoor, Facebook, Dagblade og Lokale Ugeaviser.

Kontakt en af vores konsulenter for at præsentation af undersøgelsen og hør mere om hvordan annoncering i de lokale ugeaviser kan øge din ROI og lede dine kunder gennem købsrejsen. Klik her for kontakt.

Læs mere her: Kilder: Marketminds, De Lokale Ugeaviser A/S.