Udbytte ved at annoncere

Konklusion

Den lokale ugeavis har nogle usædvanlige styrker og er et annoncemedie med stor gennemslagskraft.

Instrumentalitet - den lokale ugeavis læses og bruges i stort omfang

  • den lokale ugeavis læses af mange, den læses ofte og den læses i et langt tidsrum
  • man taler ofte med andre (familien) om indholdet i den lokale ugeavis – og det er gerne i forbindelse med indkøb af varer og ydelser, at den lokale ugeavis inddrages
  • den lokale ugeavis læses i en mental kontekst af afslappethed, fordybelse og ønske om at hygge om sig selv

Og som noget ganske unikt for et redaktionelt medie:

  • har annoncerne meget høj læseværdi – i modsætning til øvrige medier læses den lokale ugeavis altså ikke ”på trods”, men i høj grad også ”på grund af” annoncerne

Som annoncør i den lokale ugeavis er man derfor sikret en særlig positiv opmærksomhed og velvilje, som øvrige medier har svært ved at tilbyde i samme omfang

Stærke værdier knyttes til lokalområdet…. og der ses et unikt og stort sammenfald mellem disse ”nærhedsværdier” og den lokale ugeavis

  • Danskernes tilknytning til deres lokalområde er stærk – fysisk, socialt såvel som psykologisk
  • Den lokale ugeavis’ væsentligste funktion er at skabe relationer i det lokale fællesskab
  • Den lokale ugeavis har monopol på de nærhedsværdier, der kendetegner læsernes relation til deres lokalområde

Annoncører i den lokale ugeavis eksponeres således i et medie, der i forhold til øvrige medier, opfattes fysisk, socialt og psykologisk ”tæt på” læseren og dennes hverdag og nære verden.