Ugeavisers rolle i danskernes indkøbsbeslutninger

Undersøgelsen viser at

  • Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud
  • I husstanden læser de voksne lidt oftere de lokale ugeaviser end børn og unge, men blandt samtlige aldersgrupper er de lokale ugeaviser et af de medier, der læses med størst hyppighed og udviser den største dækningsdybde i de enkelte husstanden
  • Købet af store og dyrere ting med lavere indkøbscyklus drøftes oftere i husstanden end købet af mindre ting og dagligvarer med højere indkøbscyklus
  • De lokale ugeavisers store dækningsdybde motiverer mediets egnethed til at influere på dialog- og beslutningsprocesser i husstanden omkring dyrere mindre hyppige indkøb.
  • De lokale ugeaviser formindsker den subjektive, oplevede afstand der er mellem læser og annoncør, hvilket i højere grad giver læseren indtryk af, at annoncørerne er mere ’inden for rækkevidde’.
  • De lokale ugeaviser kan således hjælpe annoncørerne med at trække i den elastik, der udgør deres kunde-radius og dermed udvide annoncørernes kundeopland.
  • De lokale ugeaviser bruges til inspiration, information samt orientering om tilbud på markedet, når der skal planlægges og diskuteres store og dyrere indkøb i husstanden.