Databeskyttelsespolitik

1. Om privatlivspolitikken 

De Lokale Ugeaviser er meget opmærksomme på at beskytte personoplysninger og overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde (annoncør eller mediebureau), medlem (aktionær), og/eller som bruger af vores hjemmeside eller leverandør eller samarbejdspartner - hvad enten du er kontaktperson hos en af vores kunder eller leverandører og samarbejdspartnere, er medlem hos os eller blot orienterer dig på vores hjemmeside om vores tilbud, bruger vores lokalplanner mv. om, hvordan De Lokale Ugeaviser ApS, Strandbouldevarden 89, 2100 København Ø, tlf. 35259595, cvr. 10030749, ("De Lokale Ugeaviser") behandler personoplysninger og hvilke rettigheder, man har i relation til indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger

2. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Formålet med at behandle personoplysninger er at drive og udvikle vores forretning, herunder at samarbejde og kommunikere med samarbejdspartnere samt for at optimere og give en bedre brugeroplevelse på hjemmesiden.

3. Indsamling og typer af personoplysninger

Der indsamles alene de personoplysninger, som afgives til De Lokale Ugeaviser.

Er du kontaktperson hos en af vores kunder, er du ansat hos en af vore leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation.

Besøgende på hjemmesiden registreres med oplysning om onlinefærden og adfærd i relation til hjemmesidebesøg og der lagres cookies, hvis det accepteres ved første besøg på hjemmesiden.

Tilsvarende registreres oplysninger om følgere på sociale medier, som Facebook og Instagram, der eventuelt kommenterer opslag eller benytter funktioner, som fx Like, Share, hashtags.

Er du medlem hos os, registrerer vi dit navn og kontaktoplysninger i forbindelse med korrespondance med dig.

Personoplysningerne udgør navnlig identifikations- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt oplysninger relateret til onlinefærden på hjemmesiden, bl.a. navn på internetudbyder, hjemmesiden der besøges fra, sider der kigges (klikkes) på og hvor længe man er på siderne.

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af virksomheden, som har ansvaret for beskyttelse af personoplysninger. Behandling af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder.

Når personoplysninger behandles – uanset i hvilken sammenhæng det sker for samarbejdspartnere eller besøgende på hjemmesiden - er det for at kunne opfylde en aftale med samarbejdspartnere eller for at kunne forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser.

De Lokale Ugeavisers legitime interesse er at drive og udvikle forretningen, herunder at samarbejde og kommunikere med samarbejdspartnere samt forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Der udveksles alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt:

 • Øvrige samarbejdspartnere og leverandører, som er godkendt til at bistå i forbindelse med virksomhedens almindelige drift.
 • Offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles.

Personoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere opbevares indtil der ikke længere er et kontraktuelt forhold mellem den virksomhed, hvor du er ansat og De Lokale Ugeaviser, eller hvis der ikke i øvrigt er et dokumentationsbehov for at opbevare oplysningerne.

Personoplysninger om medlemmer opbevares, indtil medlemsskabet ophører og der ikke længere er et konkret dokumentationsbehov.

Personoplysninger, som indgår i De Lokale Ugeavisers regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Cookies vil blive opbevaret i en periode fra 1 dag til 2 år afhængig af typen af cookies, se mere om cookies i pkt. 7.

7. Brug af cookies på hjemmesiden

7.1 Hvad er en cookie?

Cookies er en lille datafil, der lægges på computeren ved brug af en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker brugeren ved næste besøg.
 

7.2 Formålet med cookies

Der anvendes cookies på hjemmesiden med det formål at forbedre onlineoplevelsen, at blive klogere på besøgendes præferencer, at målrette annoncer, at føre statistik og analyser og for at sikre hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed spares tid, da der ikke skal angives de samme oplysninger ved næste besøg på hjemmesiden.


7.3 Fravalg af cookies

Cookies kan altid afvises eller fravælges ved at ændre indstillinger i browseren, placering af indstillinger afhænger af, hvilken browser der anvendes. Vær venligst opmærksom på at ved fravalg af cookies er der mange funktioner og services som ikke kan bruges, da de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg der foretages. Vi anbefaler derfor at acceptere brugen af cookies på vores hjemmeside.

Cookies, som tidligere er accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benyttes en computer med en nyere browser, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke eller benyttes MAC, afklares først hvilken browser, som anvendes. Herefter klikkes på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

 • Vejledning i at slette cookies i Explorer

 • Vejledning i at slette cookies i Google Chrome

 • Vejledning i at slette cookies i Firefox

 • Vejledning i at slette cookies i Safari

7.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden, anvender De Lokale Ugeaviser cookies fra visse tredjeparter. Der føres således bl.a. via Google Analytics statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere, der anvendes mest. Google indsamler statistikken og indsætter tekstfilen på brugerens computer på vegne af De Lokale Ugeaviser.


7.5 Cookiepolitik

8. Overførsel til tredjelande

Personoplysninger kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, og De Lokale Ugeaviser skal sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.
En kopi af overførselsgrundlaget kan rekvireres fra Lars Winther på lw@delokaleugeaviser.dk.

9. Dine rettigheder

De Lokale Ugeaviser har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og sikre rettigheder. Bemærk, at kontaktpersoner hos samarbejdspartnere eller besøgende på hjemmesiden altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed. Muligheden for at imødekomme en anmodning kan i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.

Rettighederne er følgende:

 • ret til at få indsigt i de personoplysninger, som De Lokale Ugeaviser behandler om dig
 • ret til at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige
 • ret til sletning, hvis visse betingelser er opfyldt
 • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden dataansvarlig virksomhed uden hindring fra De Lokale Ugeaviser, hvis dette er teknisk muligt
 • ret til indsigelse samt
 • ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

   

Er der afgivet samtykke til behandling af personoplysninger, kan man til enhver tid træke samtykket tilbage.Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

10. Links

Hjemmesiden kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne privatlivspolitik. De Lokale Ugeaviser ejer ikke disse hjemmesider og hverken styrer eller kontrollerer sådanne tredjeparters brug af personoplysninger. De Lokale Ugeaviser er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold eller for brugen af personoplysninger i forbindelse hermed.

11. Henvendelser og klage

Er der spørgsmål angående denne privatlivspolitik, vil der anmodes om en af de ovennævnte rettigheder, eller uenighed i den måde personoplysninger behandles på, kan Lars Winther kontaktes på lw@delokaleugeaviser.dk.

 

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet. Datatilsynet er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor at holde sig løbende orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 4. juli 2018