FrederiksbergLIV - De Lokale Ugeaviser

FrederiksbergLIV

FrederiksbergLIV

Navn FrederiksbergLIV
Adresse Gammel Kongevej 60, 16. sal
Postnr./By 1850 Frederiksberg C
Telefon 3388 8888
Fax 3388 8899
E-mail ann@frederiksbergbladet.dk
Website www.minby.dk
Kontaktperson Pia Tappe
Dækningsområde 1835 Frederiksberg C., 2000 Frederiksberg
Oplag ifølge D.O. 44.380
Udgivelsesdag Ons/Tors
Ordre deadline rubrik Fredag 16:00
Ordre deadline tekstside Torsdag 14:00
   

Priser

Tekstside 11,70
Rubrikside 12,90
Farvetillæg -
4-farvetillæg -