ValbyLIV - De Lokale Ugeaviser

ValbyLIV

ValbyLIV

Navn ValbyLIV
Adresse Gammel Kongevej 60, 16. sal
Postnr./By 1850 Frederiksberg C
Telefon 3388 8888
Fax 3388 8899
E-mail ann@valbybladet.dk
Website www.minby.dk
Kontaktperson Pia Tappe
Dækningsområde 2450 København SV, 2500 Valby
Oplag ifølge D.O. 32.466
Udgivelsesdag Ons/Tors
Ordre deadline rubrik Torsdag 14:00
Ordre deadline tekstside Torsdag 14:00
   

Priser

Tekstside 9,70
Rubrikside 10,75
Farvetillæg -
4-farvetillæg -