VanløseLIV - De Lokale Ugeaviser

VanløseLIV

VanløseLIV

Navn VanløseLIV
Adresse Gammel Kongevej 60, 16. sal
Postnr./By 1850 Frederiksberg C
Telefon 3388 8888
Fax 3388 8899
E-mail ann@vanlosebladet.dk
Website www.minby.dk
Kontaktperson Pia Tappe
Dækningsområde 2700 Brønshøj, 2720 Vanløse
Oplag ifølge D.O. 14.685
Udgivelsesdag Ons/Tors
Ordre deadline rubrik Mandag 10:00
Ordre deadline tekstside Torsdag 14:00
   

Priser

Tekstside 8,90
Rubrikside 10,10
Farvetillæg -
4-farvetillæg -