VesterbroLIV - De Lokale Ugeaviser

VesterbroLIV

VesterbroLIV

Navn VesterbroLIV
Adresse Gammel Kongevej 60, 16. sal
Postnr./By 1850 Frederiksberg C
Telefon 3388 8888
Fax 3388 8899
E-mail ann@vesterbrobladet.dk
Website www.minby.dk
Kontaktperson Pia Tappe
Dækningsområde 1500 København V
Oplag ifølge D.O. 16.109
Udgivelsesdag Ons/Tors
Ordre deadline rubrik Torsdag 14:00
Ordre deadline tekstside Torsdag 14:00
   

Priser

Tekstside 8,85
Rubrikside 10,05
Farvetillæg -
4-farvetillæg -